Som tilsett ved kunnskapshuset er det ein fryd å koma til kantina kvar einaste dag. Kvalitet på alle nivå!